Protecció de dades

  • Assessorament sobre el procediment d’adequació a la normativa relativa a la protecció de dades personals (LOPD)
  • Auditoria prèvia i redacció del document de seguretat.
  • Alta de fitxers a l’Agencia de Protección de Datos
  • Revisions anuals sobre l’acompliment de la LOPD