Dret Penal

  • Assessorament sobre qualsevol qüestió penal que puguin suscitar-se, en especial, qüestions relatives a delictes societaris i econòmics.
  • Alcoholèmies
  • Assistència lletrada a Comissaries i Jutjats de Guàrdia, defensa i acusació en diligències prèvies, procediments abreviats, judicis sumaris i judicis de faltes.