IMMOBILIÀRIA - URBANÍSTICA

  • Redacció i revisió de contractes de promoció, construcció i gestió d’immobles.
  • Reclamació i defensa en casos e vicis de la construcció i defectes constructius.
  • Assessorament a comunitats de propietaris i a propietaris sobre conflictes comunitaris.
  • Dret urbanístic. Assistència lletrada en projectes de reparcelació urbanística i constitució de juntes de compensació, així com la defensa i impugnació de sancions urbanístiques.