CONTENCIOSA - ADMINISTRATIVA

  • Estudi i preparació d’escrits d’al·legacions i recursos en via administrativa contra sancions de trànsit, transport per carretera, ADR, temes mediambientals, etc.
  • Estudi i preparació de recursos contenciosos administratius a presentar davant dels Jutjats corresponents sobre qualsevol tema administratiu, en contra de les Administracions Públiques
  • Reclamacions a Administracions Públiques per la seva responsabilitat patrimonial.