Dret Civil

El Dret Civil és el conjunt de normes jurídiques i principis que regulen les relacions personals o patrimonials entre persones privades, tant físiques com de jurídiques, entre persones privades i públiques, o fins i tot entre aquestes, sempre que actuïn desproveïdes d'imperium. Se li pot definir també, en termes generals, com les normes i principis que regulen les relacions més generals i ordinàries de la vida, considerant les persones quant a tal, com subjecte de dret.